KonuPara

Dinle Beyaz Adam

Kâh dört kitabın manasından… Kâh Kerim Kitab’ın ortasından… Kâh İsa’nın hikmetinden… Kâh Musa’nın kelimesinden…  Kâh Ebu’l-Kasım’ın dilinden… Kâh Ebubekr’in sadakatinden… Kâh Ömer’in celadetinden… Kâh Ali’nin ilim kapısından…Kâh Ebuzer’in yalnız mezarından… Çok seslendim, çok yazdım çizdim. Gece söyledim, gündüz söyledim.  Tek tek söyledim, topluca söyledim. Odalardan söyledim, damlardan bağırdım… Bugün size “Samua yerlilerinin çadırından” sesleneceğim. Siz buna “Kızılderili irfanından” da...

Takip edin

Konular