Konu

Nüsuk

N

İslam’ın Ritüelleri

“Ritüel” sözcüğü Hind-Avrupa kökünde “ritu” (saymak) imiş… Oradan Letinceye “ritus” (ayin, tören, merasim, örf, adet) olarak geçmiş, Orta-Latincede “ritüale”  olmuş… Ordan da Fransızcaya  “rituel”, İngilizceye “ritual” olarak yerleşmiş… “Âyin” kelimesi ise Türkçeye Farsçadan geçmiş ve görenek, tören, merasim anlamına geliyor. Osmanlıcada kullanılan “Şehrâyin” bu anlamda tören, merasim, şenlik ayı demek. “Ayna” kelimesi de bu kökten.  Ayin ve törende belli hareketlerin tekrar “aynısı” yapılır...

Dinin Direği Nedir?

İslam’da en çok bilinen “nüsuk” namazdır. Yüzyıllardır Hz. Peygamber’in gösterdiği şekilde kılanagelmektedir. Ben de bu gösterilen yoldan gidenlerdenim… Buraya kadar bir sorun yok. *** Fakat “Namaz dinin direğidir” sözüne bir mim koyalım. Çünkü… İlk olarak bu söz uydurma hadisler kategorisinde değerlendirilmektedir. (bkz. Harun Ünal; Uydurma Hadisler, c.3, Mirac yay. İst., 2007) İkinci olarak Kur’an’da namaz için böyle bir ifade kullanılmamaktadır. Üçüncü olarak Kur’an’ın ve Hz. Peygamber’in...

Kategoriler

SON İÇERİKLER

ARŞİV

Takip edin

Konular