Konu

musa

m

Firavun’u Tanıyalım

“Firavun” ismi Kur’an’da tam 74 kez geçer. 70’li yılların muhafazakâr dergilerinin başlık altında geçen ifadesiyle; dinî, millî, ilmî, siyasî, iktisadî ve ictimaî bir “kenz” (biriktirme) ve “temerküz” (merkezileştirme) karakteri olarak betimlenir. Bütün zamanlara ve mekanlara taşınabilsin diye mümkün mertebe yer ve mekan isimlerinden arındırılarak anlatılır. Kitab’ın en güncel, en yaşayan karakterlerinden birisidir. Hatta baş karakteridir bile diyebiliriz. *** Yaygın dini zihne göre Firavun...

Güçten düşen Firavun

Eski Mısır’da güçten düşen Firavun öldürülürdü. Firavun güçlü olmak zorunda olduğu için, hastalık, felç vs. halinde güçsüz görüneceği ve “tanrılık” özelliği zedeleneceği için öldürülür ve yerine güçlü olan getirilirdi. Firavun güçlü, otoriter ve “kodum mu oturtur” durumda olmak zorundaydı. Zaten Firavun’a onun için “Tanrı  Ra’nın gözü/oğlu”(Fi-Ra-Vun) denmekteydi. Buna karşın Firavun’un da tanrısal özelliklerini kaybetmediği sürece halkı öldürme hakkı vardı. Çünkü mücessem varlığıyla o tanrıydı...

FİRAVUN’UN CESEDİ

“Firavun’un müzedeki cesedi”, “Tatlı su ile tuzlu su”, “Petekteki Lafza-i Celal”, “Erciyes’in tepesinde Allah yazısı” türünden anlatıları oldum olası garipsemişimdir. Neden derseniz, “olmakta olana/oluş halinde” olana sağır, kör ve kalpsiz kesilip, “olağandışılık” beklentisinin Kur’an mu’minliği değil; Tevrat ve İncil inanlılarından olmak olduğu kanaatindeyim. Malum eldeki Tevrat mucize, İncil de kehanet anlatılarıyla doludur. Kur’an’da ise yoğun bir şekilde yaşanmış tarih, yaşayan hayat ve...

“Allah” nasıl “Hz. Hızır” oldu?

Geçenlerde bir hastaneye gittim. Baktım üzerinde “Hızır acil servis” yazılı bir ambulans var. Ambülans görevlisine “Sizin işiniz nedir? diye sorunca, adı üzerinde hastalara “Hz. Hızır gibi yetişiriz” dedi. “Hızır gibi yetişmek…” Yurdum insanı “Yetiş ya Hızır!” diye yalvarınca “Hz. Hızır” gibi anında orada bitiveriyorlar! “Hz. Hızır…” Hz. Musa’nın iki denizin birleştiği yerde Hz. Hızır ile karşılaştığını, Kur’an’da Kehf suresinde geçen kıssada bunun anlatıldığını duymuşsunuzdur. Daha...

Kadim Değerlerin Coğrafyası

İnsanlığın temel değerlerinin, en eski tarihlerden itibaren Afro-Avrasya uygarlık kuşağından çıkmış büyük peygamberler, bilgeler ve filozoflar tarafından üretilmiş olduğunu, ve bu değerlerin nereden bakılsa on bin yıllık yazılı tarih boyunca güncelliklerinden hiçbir şey kaybetmediklerini görüyoruz.  Nuh’un yedi kanunu, Musa’nın on emri, Buda’nın beş doğru davranış yasası, Mani’nin beş emir ve üç mührü, Konfüçyüs’ün töresi, Sokrates’in erdemi, Eflatun’un iyilik idesi, Aristo’nun altın ortasından...

Kategoriler

SON İÇERİKLER

ARŞİV

Takip edin

Konular