Konu

Medine

M

Bir Şehir/Ülke (Medine) Nasıl Kurulur?

Çağrı filmindeki Medine’ye giriş sahnesini hatırlayın… Deve önde yürüyor, insanlar arkasından onu izliyor. Kasvâ (devenin ismi) kimin evinin önüne çökerse Hz. Peygamber orada kalacak. Bu sahne çok ilginçtir. Siyer kitaplarından sizin için derledim. Bakın neler oluyor… *** “Deve (Kasvâ) sağa sola baka baka ilerlerken Avf oğullarından İtban b. Malik ile Abbas b. Ubade devenin önüne gerildiler: “Ey Allah’ın elçisi! Bize buyur. Sayıca çokluk, mal, kuvvet ve kudret bizdedir. Geniş meydanlar, bağ ve...

Böyle kuruldu Medine

Medine’nin kaynaklarda 80’e yakın ismi geçiyor. Bunlardan birisi de “Dâru’s-Selam”… “Barış, Esenlik ve Adalet Yurdu” anlamına gelen bu isim, çağlar önce Hz. Süleyman tarafından şimdiki Küdüs hakkında da kullanılmıştı: Jarusalem… Bunlar, aynı zamanda, Müslümanların yeryüzündeki  ezeli hedefini gerçekleştirme teşebbüsü oluyor: “Allah Dâru’s-Selam’a çağırıyor.” (Yunus; 25). Peygamberimiz Medine’ye gelince şehrin “Yesrib” olan ismini “O Medine’dir” diyerek değiştirdi. Medine, ‘din’ kökünden geliyor...

Kategoriler

SON İÇERİKLER

ARŞİV

Takip edin

Konular