Konulaiklik

Absürd din, çifte hakikat ve bölünmüş dinî hayatlar

A

“Absürt” sözcüğü Hind-Avrupa dil kökünde sağır, dilsiz, boğuk sesli (surdo) dan Latince’ye sağır (surdus/absurdus) olarak, oradan da Fransızca’ya saçma, anlamsız (absurd) manası kazanarak geçmiş… TDK sözlüğünde “saçma” sözcüğünün karşısında ise şunlar yazıyor: Akla uygun olmayan, yersiz bulunan, pestenkerani, absürt… Pestenkerani de Farsça’da uyduruk, saçma sapan görünüm, resim demek… Bu durumda...

İslam’ın ‘devlet’ talebi var mı?

İ

Kanaatimce bu soruya “Evet, var” diyenler ” İslam devleti” sloganıyla, “Hayır yok” diyenler de “laiklik” sloganıyla tıkanmış durumdadır. Bu gerilimin dışına çıkarak, olaya yeni bir perspektiften bakmak gerekmektedir. Bu makalede bu doğrultudaki görüşlerimi açıklamaya çalışacağım. *** Hasan el-Benna, Mısır’ın bir köyünde altı esnaf ve işçi...

Konular

Takip edin