Konukurban bayramı

Hayvan kesmeye hayır bayrama evet

Kurban ne anlama geliyor? Kurban Bayramından ne anlamamız lazım? Gurbân (kurban) kelimesi yakınlaşmak demektir; aynı zamanda, yumuşak g (ğ)  ile söylendiğinde, ğarip (garip), ğurebâ (gureba) aynı kökten gelen kelimelerdir. Garip, gureba kelimeleri, Kuran’ın kullandığı kavramlar. [Yalnız kalmış, garip kalmış bir yetime…] diye de, Beled Suresi’nde geçer. Kurban, gariplerle, kimsesizlerle, yoksullarla, itilmişlerle, dışlanmışlarla...

Garîb Gurebâ Bayramı

Hiç düşündünüz mü, Türkçe’de çok kullandığımız akraba, garp, gurbet, mağrib, garip, gureba, garibankelimeleri “kurban” ile neden aynı ses benzerliğine sahip? Dahası “Allah’ın garibi”, “Garip kuşun yuvasını Allah yapar”  deyim ve atasözlerinin “kurban” ile ne gibi bir ilişkisi olabilir? İsmet Özel’in “Yargı kesin: acı duymak ruhun fiyakasıdır” demesi gibi söyleyeyim: “Yargı kesin: Bütün bunlar Kurban bayramı ile ilgilidir!” *** Önce kelimeden başlayalım. Arapça’dan Türkçe’ye geçen iki kelime...

Takip edin

Konular