Konuılımlı islam

Üçüncü büyük seçkinler uzlaşmasına doğru (demokratik, özgürlükçü İslam)

Ü

(16 Kasım 2002, Zaman Gazetesi) İslamcılığı reddeden bir tavrın bulunmasına rağmen, AKP’nin oluşmakta olan muhayyilesi, İslam dünyasının genelinde yaşanan evrilmeye paralel seyretmektedir. İslam düşüncesinde, son yüz yıl içerisinde üç ana evrilmenin yaşandığını görüyoruz; Birinci evrilme Osmanlı’nın son dönem İslamcıları arasında görülen “devleti kurtarma” temayülünün belirleyici olduğu eğilimdir...

Konular

Takip edin