Konufolklor

Bir din hayattan nasıl çekilir?

B

Önce bir mesel… Kralın biri, huzurunda el pençe divan duran saray erkanından bir bardak su istemiş. Saray erkanın içinde muhafızlar, şairler, dalkavuklar, medyumlar, müneccimler, kahinler, din adamları vs. hepsi varmış. Geniş bir halka oluşturmuş halde krallarını ayakta dinliyorlarmış… Kral su isteyince emri şu şekilde yerine getirmeye başlamışlar: Şair: “-Yüce efendimiz ve haşmetli kralımızın...

Konular

Takip edin