Konudirek

Dinin Direği Nedir?

İslam’da en çok bilinen “nüsuk” namazdır. Yüzyıllardır Hz. Peygamber’in gösterdiği şekilde kılanagelmektedir. Ben de bu gösterilen yoldan gidenlerdenim… Buraya kadar bir sorun yok. *** Fakat “Namaz dinin direğidir” sözüne bir mim koyalım. Çünkü… İlk olarak bu söz uydurma hadisler kategorisinde değerlendirilmektedir. (bkz. Harun Ünal; Uydurma Hadisler, c.3, Mirac yay. İst., 2007) İkinci olarak Kur’an’da namaz için böyle bir ifade kullanılmamaktadır. Üçüncü olarak Kur’an’ın ve Hz. Peygamber’in...

Takip edin

Konular