KonuDemokratik Özgürlükçü İslam

“Müslümanların cemevi, kilise, havraya gitmesinde mahsur yoktur”

Ben Kur’an’da ‘ibadet’ ve ‘nüsuk’ ayrımı yaptım. Eğer dediğimi dikkate alsalar, bir müslümanın bırak cemevini, kilise ve havraya gitmesinde de hiçbir mahsur yok. Ama şu anki kafaya göre, bir Müslüman kiliseye giderse kesinlikle dinden çıkıyor. Halbuki Kur’an’da 6 yerde nüsuk kavramı geçiyor, 278 yerde ise ibadet kavramı geçiyor. Namaz, oruç, hac vb. şeylere Kur’an ‘’ibadet’’ demiyor, ‘’Nüsuk’’ diyor. Yani ritüel. Tekrarlanan hareketler. Aslında kimseye bir faydası yok. Sadece kendinle Allah...

Kur’an’da Özsavunma (Savaş) Ayetleri Haritası

Konumuz, Demokratik İslam çerçevesinde, Kuran’da şiddet, öldürme, savaş, cihat üzerine olacak. Kuran’da şiddetin, savaşın, öldürmenin hükümleri nelerdir, adam öldürmek neden ona göre en büyük suçtur? Kuran bunlar hakkında neler söylemektedir? Özellikle son zamanlarda IŞİD denen güruh, ortaya çıktığından bu yana, bu mesele çokça konuşuluyor. İnsanların kafaları kesiliyor, köle yapılıyor, cariye yapılıyor, öldürülüyor ve bütün bunların Kuran’da yazdığı iddia ediliyor. Acaba öyle mi? Gerçekte...

“Bizde gavurfobia var.” – Yurt Gazetesi Söyleşisi

Paris’te Charlie Hebdo’nun basılıp 12 kişinin öldürülmesi, son günlerin en sıcak gündem maddesi. Saldırganların kendilerine Müslüman demesi; İslamofobi, gerçek İslam, Kuran öğretileri, İslam’da ifade özgürlüğü gibi birçok konuyu tekrar tartışmaya açtı. Biz de bütün bu konuları geleneksel İslamcılardan aykırı çıkışları ile ayrılan, Gezi olayları sırasında Anti-Kapitalist Müslümanlar olarak en ön sırada yer alan ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık ile konuştuk. Fransa’daki saldırıdan...

Türkiye Ankara’dan değil mahallelerden yönetilmeli

Öze Dönüş Platformu’nun davetlisi olarak Şanlıurfa’ya gelen İlahiyatçı Yazar R. İhsan Eliaçık, günümüz Müslümanlarının dini nasıl yorumladıklarına, Müslümanların Kur’an-ı nasıl anlamaları gerektiğine, Müslümanların malla-mülkle olan ilişkilerine ve din adına yapılan şeylerin toplumda nasıl karşılık bulduğuna dair bir sohbet gerçekleştirdi. Eliaçık, Çayhane Hikmet Okulu’nda yaptığı sohbette Rojava Anayasası’nın Medine Sözleşmesini esas alan bir temel üzerine...

Demokratik toplum, konfederalizm ve Medine Sözleşmesi

Hz.Muhammed Medine’ye geldiği zaman üç grup insanla karşılaştı. Birinci gurup Mekke’den gelen göçmenler (muhacir) ve yerli Medinelilerden (ensar) oluşan Müslümanlardı. Medine’de iki büyük kabile vardı; Evs ve Hazreç. Medineli yerli Müslümanlar daha çok bu kabilelere mensuptular. Hazreçliler Evslilere nazaran daha kalabalıktı. İkinci grup insanlar yine Evs ve Hazreçlilere mensup yerli putperest ve münafıklardı. Bunlardan kimileri İslam’ı zaman içinde kabul etmiş kimileri de kabul eder görünüp...

Üçüncü büyük seçkinler uzlaşmasına doğru (demokratik, özgürlükçü İslam)

(16 Kasım 2002, Zaman Gazetesi) İslamcılığı reddeden bir tavrın bulunmasına rağmen, AKP’nin oluşmakta olan muhayyilesi, İslam dünyasının genelinde yaşanan evrilmeye paralel seyretmektedir. İslam düşüncesinde, son yüz yıl içerisinde üç ana evrilmenin yaşandığını görüyoruz; Birinci evrilme Osmanlı’nın son dönem İslamcıları arasında görülen “devleti kurtarma” temayülünün belirleyici olduğu eğilimdir. Filibeli Ahmed Hilmi, Said Halim Paşa, Seyyid Bey vb. simaların düşünceleri bu dönemin belirgin...

Takip edin

Konular