Konu

Bedeviler

B

Çölde Yaşayan “Bedeviler”

Malum, Kur’an’da Bedevîler diye çevirilen “el-A’rab” kavramı var. Türkçe’de Bedevî; 1- Çölde yaşayan göçebe 2- Huysuz, ahlaksız anlamında kullanılıyor (TDK). Kur’an’da ne anlamda kullanılıp kullanılmadığına bakılmadan “yol yordam bilmez, kaba saba çöl Arabı” olarak biliniyor. Kur’an’da 10 (on) yerde geçiyor. Aşağıda hepsini tek tek verdim. Bakın, Kur’an’ın “Bedevîler” (el-A’rab) dediği kim? *** (1): “Bedevîler (el-A’râb) ‘İman ettik’ dediler. Söyle onlara: Siz iman etmediniz, lakin ‘Boyun...

Kategoriler

SON İÇERİKLER

ARŞİV

Takip edin

Konular