Yaşayan Putlar; Lat, Uzza, Menat

Y
Kur’an’da Araplara ait üç putun “ismi” özellikle veriliyor.
Acaba neden?
Nüzul sırasına göre putların ismi ilk olarak Necm suresinde geçiyor. Yani 6 yıl boyunca putların ismi hiç geçmiyor. İlk olarak Necm suresinde üç putun ismi verilerek şöyle deniliyor:
“Lât ve Uzza’yı ve diğer üçüncüsü Menat’ı gördünüz mü?” (Necm; 53/19-20)
Sonra bunların aslında ne olduğuna geçiliyor. “Onlar” deniyor , gerçekte “Sizin ve atalarınız taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir.” (Necm; 53/23) Yine “Onlar” deniyor “Zanna ve nefeslerinin arzularına tabi oluyorlar” (Necm; 53/23).
Kendi taktıkları bir takım isimler (esmâen semmeytumûhâ)…
Zan ve nefislerinin arzuları (tehve’l-enfüs) …
Demek ki “put” denilen şeyin insanın iç dünyasındaki kökü heva ve heves ve bunlar bir takım“isimler”den başka bir şey değil. İnsanlar o “isimlere” anlam yüklüyor ve perestij ederek yüceltiyorlar.
“isimlere” dokundurtmuyorlar ve etraflarında atomu parçalamaktan da zor önyargılar oluşturuyorlar. Putları kırmak aslında bu “isimleri” alaşağı etmek ve etraflarında oluşturulan önyargıları kırmak demek oluyor.
**
Peki, madem putlar bir takım isimlerdir, taştan tahtadan yapılmış tasvirleri de nefislerin hevasının dışa vurmuş sembolleridir, dahası Lât , Uzza ve Menat’ın tahtadan taştan yapılmış tasvir ve heykellerinin şu an yerinde yeller esmektedir, o halde bu “isimlerin” hala Kur’an’da yer alıyor olmasının ve bizzat “isimlerin” anılmasının sebebi ne olabilir?
Bu putlar öyle bir şey olmalı ki hala yaşıyor, nefislerin hevasından kaynaklanıyor ve “isimlerinin”hala bir anlam ifade ediyor alması ve tapınç nesnesi haline getirilmiş olması lazım.
Hem de ne anlam ifade ediyor!
Hem de ne tapınç!
Bakın nasıl…
***

“Lât” kelimesi etimolojik olarak “ilah” kelimesinin bozulmuş hali ve mutlak otoriteyi ifade ediyor; El/Elot/Elat/Lat/Elohim/Allot//İlah…
Eski çağlarda Aramice/İbranice’ye kadar uzanan Arapça’nın kök dillerinde kişiyi “içeriden yöneten şey”, “mutlak itaat /otorite” kaynağı anlamında yukarıdaki kelimeler kullanılmaktaydı.
Demek ki Lât “isminin” bugünkü karşılığı “otorite” dediğimiz şeydir.
***
“Uzza” kelimesi bunu tamamlıyor. Kur’an’da kullanılan “Aziz” isminin daha değişik söylenişi. “Güç” “kuvvet” anlamına geliyor: Aziz/Mu’ız/Muaz/Izzet/Muazzez…
Demek ki Uzza isminin bugünkü karşılığı da “güç, kuvvet” dediğimiz şeydir.
***
Üçüncüleri olan diğer “Menat” ise yine çok tanıdık: Menna/Mamon/Money/Many/Menat/Manat…
O bildiğiniz “para” demek yani.
Çarlık Rusyası’nın para birimi: “Manat”
Bugünkü Azarbaycan’ın, Türkmenistan’ın hala para birimi; “Manat”
***
Lât: Otorite…
Uzza: Güç…
Menat: Para…
Şimdi ayeti yaşayan yorumu ile yeniden okuyalım:
“Otorite, güç ve üçüncüleri diğer para… Bunlar sizin ve atalarınızın takdığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir… Onlar gerçekte zanna ve nefislerinin isteklerine/arzularına tabi oluyorlar…”
Nefislerinin istek ve arzuları otorite, güç ve para arzuluyor. Bunlara ulaşmak için, üçüne de perestij ediyorlar ve gözleri başka bir şey görmüyor, put gibi tapınç nesnesi haline getiriyorlar…
Otoriteyi, gücü ve parayı kendilerinde toplamak/biriktirmek istiyorlar. Bunları elde etmek için girmedikleri kılık, atmadıkları takla kalmıyor. Bunlar için savaşıyor, vuruşuyor, kan döküp fesat çıkarıyorlar…
Otorite: Devlet, saltanat, taht, lider, ecdad, egemenlik, sınır, ulus…
Güç: Silah, petrol, toprak, nüfus, nüfuz…
Para: Sermaye, banka, altın, gümüş, dolar, euro…
Yeryüzünde kan döküp fesat çıkarmak bunlar için olmuyor mu?
Yaşadığımız çağa dikkat ediniz…
Otorite sevdasından emperyalizm doğmuş.
Güç tapıncından faşizm doğmuş.
Para hırsından kapitalizm doğmuş.
İnsanlığın ezelî ve ebedî sorunu bu üçü; Lât (otorite), Uzza (güç/kuvvet) ve Menat (para) başka bir şey değil.
***
Ne diyor Kur’an bu üçüne karşı?:
Allah’tan başka otorite yoktur (La ilahe illallah)
Güç ve kuvvet yalnızca Allah’a aittir (La havle ve la guvvete illa billah)
Ve üçüncüsü: Mülk Allah’ındır (Lehu’l-Mülk).
Şimdi anlaşıldı mı bunların “ismi” neden veriliyor Kur’an’da.
Çünkü bunlar insanlıkta ölmeyen “isim”ler.
Yok olup gitmiş taşlar, tahtalar değil.
Bunlar yaşayan putlar: Lât, Uzza, Menat…

36 yorum

 • esselamu aleykum sevgılı hocam…sızebır sorum olacak .şeytana kulluk etmeyın yasın 60. ayet ve “Onlar, Allah'dan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler.” tevbe 30 ayette gecen bu ayetlerı dusundugumuzde bır musluman gunah işledıgınde acaba haşa şırke mı gırıyor gıbısınden aklıma bır vesvese gelıyor bunu ızah edersenız çok sevınırım sevgılerle…

 • tüylerimi diken diken eden bu yazıyı gören gözler görmüyor, işiten kulaklar duymuyor mu ? her yazınız ı boğazım düğümlenerek okuyorum.

 • İşin özüne inmek, gerçeklerle yüzleşmek, erdemli insanların işidir. Birileri adalete kör kesilmiş<br />hak çığırtkanlığı yapıyor,diğer kesim hakkı unutmuş<br />adalet diyor.Tevhit ve adalet bir kuşun iki kanadı<br />gibidir ve bir bütündür.<br />sağolun İhsan hoca<br /><br />ali güvendi

 • Teşkkür Ederim… Sizin Gibi İnsanlık -Ve Tabi Allah- Sevdası ile Hizmet Sunanlardan Dah Çok Öğreneceklerim Var. Keşke Şu An 20 li Yaşlarda Olsaydım… Eksik Geçen Yıllarıma Üzülüyorum Açıkçası…Saygılarımla…

 • Keşke hepimiz hurafelerden sıyrılıp, kitabımıza gerektiği önemi verip, bu şekilde gerektiği gibi okusak, düşünsek, anlasak. ALLAH razı olsun hocam.

 • Tebrik ederim, çok güzel bağlantılar kurulmuş.Yaşayan Kur&#39;an bu olmalı herhalde. Yalnız burada bir eksisk var. Kadın putu burada yer almamış.Kadın putunu da bulmak lazım. Zira Hz. Peygambere teklif edilen 3 hususu hepimiz biliyoruz.Mal,Liderlik ve Kadın önerilmiş idi.Ama değerli elçi bunu şöyle reddetmiş idi:Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseniz ben bu davadan vaz geçmem demişti.Acizane

 • işte adam gibi adam işte din bilgini KDZTV sizin gibilere fırsat verdikçe sizlerde islamın aydınlık yüzüyle, insanları aydınlatıyorsunuz.

 • Allah razı olsun sizlerden …gördüğüm kadarı ile tefsirlerde bu ayrıntıya değinilmemiş hiç…elinize sağlık

 • allah razı olsun abi bende bir hadis okudum veşöyle diyor :lat ve uzzaya tekrar tapılmadıkça gece ile gündüz gitmeyecektir… ve dedimki lat ve uzza tarih oldu bu ne demek oluyor dedim kendime ve bu kelimelerin anlamlarını araştırmaya başladım ve sizin sayfayı gördüm mantığıma tam oturdu ALLAH razı olsun araştırıp koymuşsun ortaya bunlardan kaçınmalı ve orantılı şekilde faydalanmalıyız bizim

 • Elinize ve emeğinize sağlık. Ama insanlığa bunu nasıl kabul ettireceğiz, bilemiyorum. Para ve güç sahipleri güçsüzlere eziyet etmeyi ve hak yemeği marifet zannediyorlar. Ve bundan vazgeçmiyorlar. Bu şekilde düşünen insan çok az. Bu düzenin içinde ayak uydurmazsanız sizde ayakta duramaz hale geliyorsunuz. Ben iş hayatımda doğru bulmadığım bir çok şeyi yapmak zorunda kalıyorum. İnanmadığım ve

 • Ulusal egemenliği de oraya sokuşturuvermeseydiniz güzel bir yazıydı. Hem emperyalizmi lanetliyorsunuz, hem de ulusal egemenliği eleştiriyorsunuz.. Oysa ulus bütünlüğü, emperyalizmin hedef tahtasında değil mi bugün ??

 • Hocam orada 20. ayetten 23&#39;e atlamanızın nedeni nedir? Kızlardan erkeklerden bahsedilen bölüme ne diyorsunuz? O kısım nasıl yorumlanmalıdır?

 • İslam öncesi Arabistan’ında putperestlik inancı hâkimdir. Araplar, Kâbede bulunan 360 adet puta tapmaktadırlar. Bu putlardan en yükseği ve en güçlüsü olarak ay tanrısını görülmekte, ona Al-İlah olarak hitap edilmekte ve inananları tarafından eller iki yana açılıp dua edilmek suretiyle ibadet edilmektedir. Ay tanrısı olan Al-İlah erkek bir tanrıdır ve Güneş Tanrıçası ile evlidir. Bu tanrı-tanrıça

  • sümerce&#39;de aloho elamca&#39;da elah nabatça&#39;da hallah aramice alaha ibranice elahim sözcükleri allah kavramıyla eş anlamlı olarak kullanılmışlardır. el ilahtan Allah çok da kabul edilen bi görüş değil.

  • Ayrıca, İslam öncesi Araplar İbrahim Peygamber kanalıyla Allah&#39;a inanmaktaydılar. Bahsettiğiniz biçimi itibariyle putlara taptıklarını kabul etmemekteydiler. Nitekim onlara &quot;Bunlar bizi Allah&#39;a yaklaştıran vesilelerdir&quot; demekteydiler. Dolayısıyla putperest değil, şirkçi bir toplum idiler. Onların şirkçi oluşlarını anlamak günümüz Türkiye&#39;sindeki şirki anlamakta bize ciddi

 • Sayın İhsan Eliaçık,<br />Sizi kutluyorum.<br />Umarım halkımız yoldan çıkmışların peşinden ayrılıp dinini ona aydınlık ve hakkaniyetle sarılanları okur anlar.

 • Muhteşem bir yazı. hiç böyle düşünmemiştim. şimdi o kadar anlamlı oldu ki, hem de o kadar anlamlı.
  böylesine anlamlı, gerçek, etkileyici bir yazı beklemiyordum açıkçası. Fakat yazdığınz bu makalenin her harfine katılıyorum.
  İşte şimdi Kur’an’daki herhangi bir ayetin neden taklit edilemeyeceği anlaşılıyor. Çünkü onlar sadece birer cümle değil. Her biri derin* birer ayet*.
  Muhteşem bir yazı, çok etkilendim. Bunu hep saklayacağım.
  Bu yazıyı paylaşıp zihin gözümün açılmasına yardım ettiğiniz için size ÇOK teşekkür ederim İhsan bey.

 • Hikayenin öncesini yazmamissiniz Hocam. Eksik bilgi vermeyelim lütfen. Bakiniz:
  Islam peygamberi Muammedin geri cektigi söylenen ayetleri El-Waqidi, İbn Sa’d, Ebu Cafer Taberi ve İbni İshak’ın eserlerinde yer almıştır.
  Necm Suresinden ayetler okurken şeytanın araya girip 19 ve 20. ayetlerden sonra kendisine şunları söylettiği rivayet edilir:
  19 Lât ve Uzza’ya, 20 ve diğer üçüncüsü Menat’a ne dersiniz?, 21 bunlar şefaatleri umulan yüce turnalardır. “turna” kelimesi Arapça “gharāniq” diye geçer ve bu “put, varlık” şeklinde de tercüme edilir.
  Bu olay Muhammed’in sözü edilen pagan tanrılarının gerçekten var olduğunu kabul ettiği şeklinde algılandı. Muhammed’in tanrılarını övdüğünü duyan Mekkeliler bunu sevinçle karşıladı ve sureyi sonuna kadar Muhammed’le birlikte okudu.Bu olay üzerine Mekkelilerin Müslüman olduğu haberlerinin yayıldığı ve o zamana kadar Habeşistan’a göç etmiş olan Müslümanların Mekkeye geri döndükleri ifade edilir. Daha sonra ise gelen tepkilerden ötürü bu ayetleri degistirilmistir.
  Muhammed fitneyi önlemek için sözlerini geri alır ve ayetler şu şekilde düzeltilir:

  19 Lât ve Uzza’ya, 20 ve diğer üçüncüsü Menat’a ne dersiniz?, 21 erkek size de, dişi O’na mı?
  22 öyle ise bu çok insafsızca bir paylaştırmadır.
  23 onlar ancak sizin ve atalarınızın (ilah edindiğiniz şeylere) taktığınız isimlerdir. Allah, onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar (putperestler)yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tâbi oluyorlar. Andolsun ki, kendilerine, Rableri katından yol gösterici gelmiştir.
  Al -Ilah ay tanrisidir ve onun 3 kizi vardir Al-lat, Al-uzza ve Al-Manat. Üc kiz tanriyi gecersiz sayarak, Erkek ay Tanrisi korunmustur ve zamanla Al-ilah Allah’a dönüsmüstür. Olay bundan ibaret.
  Sizin üsteki yorumunuz son derece Filozofik olmus, iyi niyet tasiyor ama olusumu ile alakasi yok.
  Iyi günler ..

 • Hocam Teistmisiniz Deistmi…İbni Meserre size neyi hatırlatıyor…yaşar Nuri hocamız aynen bizim gibi çok araştırmacı olduğu için Deistliğe kadar işi vardırmıştır…İyi kötü Müslümanız…peki sizce İnsanlığın dine ihtiyacı varmı…üstelik purperestlik ve semavi dinler Dünyayı kana bulamıştır din adına…peki size Sirius yıldızı neyi temsil eder,üstelik Kuranda Şira yıldızı olarak geçer…Sirius bütün insanlık aleminde neden kutsaldır…sakın İnsan formu Siriustan gelme olmasın…ilkel Dogon kabilesinde ileri derecede astronomi bilgiler bir kenara özelliklen Sirius üzerinde neden yoğunlaşıyor,üstelik Sirius B ve C’yide biliyorlar,İnsan formunu burada oluşturdular diyor metinlerinde,bu bilgilere yeni çağda ulaşıldı,yani Asronomik bilgilere,ama onlar 4000 sene öğrenmiş !!!…3 zaman geçirdik,herzaman biriminde hayatlar yok oldu şu an 4’deyiz hızlan 5’e doğru gidiyoruz…Bence Tanrı,Allah vs bizi formluyanların özleminden gelmiş oluyor büyük ihtimallen,oların putlarını yapmışlar onları özlediklerinden peşinden semavi dinlerinde görünmez yapılıyor…soru çok,sorunun dibide yok…sizleri takdir ediyoruz dinci olmadığınızdan…son olarak yazının icadı Sümerlerlen başlar,onların yazısını kullanırız,ama tabletlerindeki bilgileri neden kullanmayız,sakın din zarar görmesin diye olmasın ???

 • Süper bir makale okudum. Kuran okurken surede ayet dikkatimi çekti ve bu makale çıktı Allah razı olsun tek tek araştırmam zor olacaktı.. yorum yapan arkadaşın da böyle bilimsel bir yazıya Hocam deistmisiniz keistmisiniz yorumu da beni biraz üzdü. Bunlar elinde değnek bu haram şu helal de geç istiyor. Ama siz öyle yapmayın. Günün adamı değil hakkın adamı olun gün geçer hakikat kalır ki öylesiniz de zaten Allah hepimize rahmetiyle muamele etsin selamlar saygılar ellerinizden öperim…

 • Rus devleti kuruluşu islamdan 600 yıl öncesine dayanır! Manat menatalakasız! Uzza lat menat cahiliye devri denilen islamın kendisnin putları olduğundan ve islamın ve ibraninin yaradanının puta karşı ezik zayıflığından dolayı hep dengi olmayanla sorunu varmışmış gibi anlatır kutsal varsayılanları halbuki bu üçü de el ilah denen allahın kızlarıydılar sonradan noldu da insanın yarattığı tanrının adına vazgeçtiler cinsiyetlerinden? Tanrıyı biz yarattık ve biz kutsal adına öldürüyoruz! Yukarda kök tengri aşşağıda ben! Fark yok 🙂 saygılarla seni seviyorum hoca ama abartma

Kategoriler

SON İÇERİKLER

ARŞİV

Takip edin

Konular